Imagineu que necessiteu:
 • crear un espai web i dotar-lo de contingut en poques hores: un repositori de materials o una guia de treball, o ambdues coses;
 • fer participar els estudiants en un lloc web sense haver d'invertir més d'una classe en l'explicació del nou portal;
 • proposar un projecte col·laboratiu
 • controlar i corregir el treball que realitzen els estudiants;
 • crear fòrums d'opinió i debat;


DEFINICIÓ DE WIKI SEGONS VIQUIPÈDIA:

Un wiki (del hawaià wikiwiki, «ràpid»)[1] és un lloc web col·laboratiu, que pot ser editat des del navegador pels usuaris. Els usuaris d'un wiki poden d'aquesta manera crear, modificar, enllaçar i esborrar el contingut d'una pàgina web, de forma interactiva, fàcil i ràpida. Un dels wikis més coneguts és la Wikipedia.[2]
Els projectes wiki tenen normalment historials amb totes les modificacions que s'han fet dels seus continguts. D'aquesta manera se'n poden veure totes les versions i recuperar informació eliminada o desfer edicions vandàliques, ja que els canvis s'apliquen normalment a l'instant, sense que cap mena d'usuari de confiança o administrador els haja de revisar i confirmar abans. Tanmateix, si el vandalisme és excessiu, es poden protegir les pàgines wiki per tal d'impedir que ningú o només una part d'usuaris les puga editar.
external image 220px-HNL_Wiki_Wiki_Bus.jpgFins ara, l'aplicació dels sistemes wiki deuen la seua fama sobretot a la creació d'enciclopèdies col·lectives com la Viquipèdia. Però, Les característiques dels wikis els converteixen en una eina efectiva per a l'escriptura col·laborativa, i cada vegada són més usades en empreses i comunitats com a webs i intranets econòmiques i eficaces per a la gestió del coneixement. Molts projectes són oberts al públic en general, accessibles per a qualsevol que disposi de connexió a Internet, i permeten fer edicions sense cap mena de filtre previ.

Ward Cunningham va crear, el 25 de març del 1995, el primer wiki, anomenat WikiWikiWeb (el nom prové del «wiki wiki bus», l'autobús llançadora de l'aeroport de Honolulu)[3] i el descrigué com «la base de dades en línia més simple que probablement pot funcionar»


Característiques del WIKI per oposició al BLOG:
 1. El contingut és dinàmic, en constant revisió o ampliació
 2. S'estructura en pàgines indexades en la barra lateral
 3. És intemporal: Pateix modificacions relacionades amb l'actualització dels continguts. La data és independent (encara que també queda registrada cada modificació per a presentar els canvis en les revisions.)
 4. Es presenta en mode pàgina
 5. S'estableix una interacció interna entre els usuaris editors (en mode document). El procés de creació és la finalitat educativa al costat del resultat del projecte ja que el professor pot controlar els canvis que se'n fan amb la revisió de les pàgines i pot orientar el procés del treball.


Com és el wiki de Wikispaces?

 1. Gratuït i complet per al nostre sistema educatiu (Sembla que als comptes nous cobren 1$ per a fer-los públics en la xarxa)
 2. Editor visual fàcil d'usar (barra d'edició)
 3. Té un nombre il·limitat de pàgines que podem crear
 4. Podem obrir 100 comptes per a estudiants amb o sense adreces de correu electrònic per cada wiki. Una limitació?
 5. Mitjans i objectes incrustables de tot el web (vídeos, presentacions i altres aplicacions)
 6. És de fàcil navegació (la barra lateral principalment guía per les pàgines del wiki)
 7. Notificació per correu electrònic o RSS feed dels canvis i participacions produïdes
 8. Inclou la possibilitat d'usar etiquetes per organitzar les pàgines que es creen i els arxius que es deixen
 9. Un complet historial de cada edició: replega totes les modificacions produïdes en una pàgina i es pot comparar cada edició
 10. Permet l'edició simultània del wiki per diversos usuaris, però no de la mateixa pàgina
 11. Facilita i organitza els projectes de treball en grup
 12. Té un espai de comentaris i discussions contextuals per pàgina o bé un per wiki, segons vulguem.
 13. Permet emmagatzemar fins a 2 Gb d'arxius en el propi espai
 14. Els àudios i vídeos que guardem com a documents al wiki es veuen i se senten directament sense necessitat de programes d'ordinador o d'apujar-los a les web que els hostatgen


Per a què utilitzar un wiki?
 1. Presentar la programació del curs i el material que s'utilitzarà
 2. Presentar tutorials del curs o guies d'activitats
 3. Organitzar idees: un viatge col·lectiu, una activitat extraescolar, etc.
 4. Per a crear el propi llibre de text amb les activitats
 5. Compartir les lectures preferides amb ressenyes
 6. Portafolis d'alumnes: una pàgina o més per cada estudiant per a publicar treballs
 7. Concurs de correcció d'errors
 8. Històries amb múltiples autors
 9. ETC. Vegeu més exemples en els wikis enumerats i en la presentació p.p.


Wikis de matèries no lingüístiquesWikis elaborats a l'educació secundària, a l'ensenyament universitari i de formació d'adultsAlternatives al WIKI, que no són tan col·laboratives: